HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TIẾN
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TIẾN

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Phụ, sáng ngày 29 tháng 5 năm 2019, trường tiểu học Đồng Tiến đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019,về dự hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo địa phương, hội trưởng hội cha mẹ phụ huynh cùng các thầy cô trong BGH và toàn bộ cán bộ công nhân viên trong nhà trường. Hội nghị đã được nghe 3 bản báo cáo: bản báo cáo của hiệu trưởng về các mảng trong nhà trường, bản báo cáo của chủ tịch công đoàn về hoạt động của công đoàn trong năm học và bản báo cáo của tổng phụ trách đội về hoạt động đội trong năm học 2018-2019.