30/05/19  Tin của trường  240
Trường tiểu học Đồng Tiến tổ chức bế giảng năm học 2018 - 2019, lêc ra trường cho học sinh lớp 5 và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè... 
 25/05/19  Tin của trường  259
Ngày 23 tháng 5 năm 2019, trường Tiểu học Đồng Tiến tổ chức lễ bàn giao học sinh lớp 1 năm học 2019 -2020...
 19/04/19  Tin của trường  300
Thực hiện công văn số 114/CV-PGD&ĐT về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.
 25/03/19  Tin của trường  288
Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục, Hội đồng đội Huyện Quỳnh Phụ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên, chào mừngkỉ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26.3.1931 – 26.3.2019) trong toàn Liên đội.