Liên đội trường Tiểu học Đồng Tiến tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2021 - 2022

Liên đội trường Tiểu học Đồng Tiến tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2021 - 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội Huyện Quỳnh phụ về việc kiện toàn công tác tổ chức của Liên đội. Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012 – 2022 của Trường Tiểu học Đồng Tiến và kế hoạch hoạt đông Đội năm học 2021 – 2022, sáng thứ 2 ngày 27/9/2021 Liên đội trường Tiểu học Đồng Tiến đã long trọng tổ chức Đại hội Liên đội nhiềm kỳ 2021 – 2022. Để đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch, Đại hội được tổ chức tại Văn phòng nhà trường với sự tham dự của các vị đại biểu và 30 em đội viên tiêu biểu của 10 Chi đội khối 4,5 đồng thời được truyền thanh trực tiếp tới 22 lớp trong toàn Liên đội.

  Sau phần nghi lễ, nghi thức là các nội dung chính của Đại hội với 2 phần. Phần một Đại hội nghe báo cáo tổng kết hoạt động Đội năm học 2020 – 2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và các bản tham luận bổ sung, ý kiến chỉ đạo của BGH nhà trường. Phần hai Đại hội tiến hành bầu BCH Liên đội nhiệm kỳ 2021 – 2022 với 11 bạn đội viên tiêu biểu đại diện cho 814 đội viên, thiếu niên nhi đồng trong toàn Liên đội.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động của Đại hội:

 

 

Bài viết liên quan