Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21.4.2021 của thầy và trò trường Tiểu học Đồng Tiến.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục Huyện Quỳnh Phụ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21.4.2021. Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Trường Tiểu học Đồng Tiến đã tổ chức rất nhiều hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam như: Phát động phong trào đọc sách trong toàn thể CBGV và học sinh toàn trường, tổ chức quyên góp sách, báo, truyện, tài liệu tham khảo bổ sung tủ sách phụ huynh của các lớp…..Nổi bật trong số các hoạt động này là Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21.4.2021. Với 2 nội dung thi là đọc sách tốt dành cho các em học sinh lớp 1,2 và thi tuyên truyền giới thiệu sách dành cho các em học sinh khối lớp 3,4,5 hội thi đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các lớp. Mỗi một cuốn sách mà các lớp mang đến với Hội thi đều là những cuốn sách mang giá trị nhân văn hết sức to lớn góp phần giáo dục đạo đức, nhân cách cho các em học sinh, khơi dậy niềm ham mê, yêu thích đọc sách trong các em. Nhà trường đã trao 5 giải nhất cho các lớp 1A, 2C , 3E, 4A, 5B và 5 giải nhì cho các lớp 1E, 2D, 3A, 4E, 5A.

  Dưới đây là một số hình ảnh các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21.4.2021 của  nhà trường:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan